xmlns:og='http://ogp.me/ns#' World Best Makeup ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Saturday, January 28, 2017

World Best Makeup

rEm,djkH Ys,amSka w;ska hqj;shka yev lsÍug fhdod .kak we;eï fïlma j,ska flfklaf.a fmkqu iïmq¾Kfhkau fjkia l. yels fjkjd'

we;eï wjia:dj, ;sfhk fmkqu;a fïlma ksid we;euqka w;ska ke;s Wk;a olaI rEm,djkH Ys,amSka w;ska uqyqfka ´kEu wvqmdvqjla ;sfnk ldka;djla Wk;a ys;d.kak neß úÈyg ,iaik lrkak mqÆjka'

jrla fïlma lrmq ìßof.a iEnE uqyqK fïlawma ke;sj oelmq ieñfhla Èlalido lfr;a fï jf.a fïlma tlla ksid'

uqyqfka mqrd l¿ me,a,ï ;sfhk ldka;djlf.a uqyqK ys;d.kak neß úÈyg ,iaik lrk yeá ùäfhdaj my,ska'
Reactions:

0 comments:

Post a Comment